323/1997. számú határozat a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Rt. figyelmeztetéséről

1997. október 02., csütörtök, 06:00

 

A Budapesti Értéktőzsde Titkárságának vezetője a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Rt. tőzsdetagot figyelmeztetésben részesíti.

Felhívja továbbá a tőzsdetagot a tőzsdei előírások határidőre történő betartására.

A határozat ellen a kézhezvételt követő 15 napon belül a tőzsdetag fellebbezéssel élhet, amelyet a Tőzsdetanácshoz címezve, a Tőzsdetitkárság vezetőjéhez kell benyújtani.

Indokolás: A BÉT Tagi szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) II. fejezet 10. pontja alapján a tőzsdetag köteles a - szabályzat II. fejezet 7. pontjában részletezett - "Negyedéves fizetőképességi jelentés"-t a megjelölt határidőn belül a tőzsde részére eljuttatni.

Az 1997. II. negyedévi információszolgáltatási kötelezettségnek a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Rt. csak 1997. szeptember 23-án tett eleget annak ellenére, hogy a tőzsde a kötelezettség teljesítésére 1997. augusztus 1-jén írásban hívta fel a tőzsdetagok figyelmét, továbbá az 1997. augusztus 14-i beküldési határidőt követően a tőzsde két alkalommal telefonon kereste meg e tárgyban a tőzsdetagot.

A tőzsdetag információszolgáltatási kötelezettségének elmulasztása azzal a következménnyel jár, hogy a tőzsde a tőzsdetag gazdálkodását, pénzügyi helyzetét nem tudja teljeskörűen és a valós helyzetnek megfelelően vizsgálni és értékelni.

A BÉT alapszabálya XI. fejezet 2.1.2. a) pontja értelmében a Tőzsdetitkárság vezetője a tőzsdetagot figyelmeztetésben részesíti, ha valamely tőzsdei szabályt kisebb súllyal szeg meg.

A fentiek alapján a Budapesti Értéktőzsde Titkárságának vezetője a rendelkező rész szerint határozott.

 

Budapest, 1997. szeptember 25.

 

Schalkhammer Erika s. k.,
a BÉT mb. ügyvezető igazgatója

A közzétételek rovatban a társaságok, pénztárak, hatóságok és egyéb piaci szereplők jogszabályban rögzített tájékoztatási kötelzettségből eredő közzétételei jelennek meg. A jognyilatkozatok tartalmáért a kibocsátó felel.

Közzétételek - archívum