A PSZÁF J-III-B.782/2005. számú határozata a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Rt. számára felügyeleti intézkedés alkalmazásáról és bírság kiszabásáról

2006. január 05., csütörtök, 06:00

A PSZÁF J-III-B.782/2005. számú határozata a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Rt. számára felügyeleti intézkedés alkalmazásáról és bírság kiszabásáról

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: felügyelet) által a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Rt. (székhelye: 1054 Budapest, Báthori út 4., a továbbiakban: rt.) rendszeres, átfogó ellenőrzése céljából folytatott vizsgálati eljárásban a mai napon, a felügyelet főigazgatójának felhatalmazása alapján, annak megbízásából meghozom az alábbi határozatot.

I. Felszólítom az rt.-t, hogy a jövőben

1. portfóliókezelési tevékenysége során tartsa be a saját és az általa kezelt portfóliók közötti ügyletkötésekre vonatkozó korlátozó rendelkezéseket;

2. mindenkor feleljen meg az egyes tevékenységeket végző szervezeti egységek elkülönítésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, illetve a belső szabályzatában foglaltaknak;

3. tartsa be a kiszervezésre vonatkozó jogszabályi feltételeket;

4. feleljen meg az informatikai rendszer védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak;

5. tegyen eleget az üzletszabályzat kötelező tartalmi elemeire vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint folyamatosan gondoskodjon szabályzatai és a jogszabályok közötti mindenkori összhang biztosításáról;

6. minden esetben a felügyelet által jóváhagyott és az üzletszabályzat mellékletét képező szerződésmintát használjon befektetési illetőleg kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenysége során;

7. a felügyelet felé teljesítendő adatszolgáltatása mindenkor, teljes körűen feleljen meg a jogszabályi előírásoknak;

8. maradéktalanul feleljen meg a kizárólagos tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

II. Kötelezem az rt.-t, hogy a határozat kézbesítésétől számított 60 napon belül

1. küldjön az igazgatóság és a felügyelőbizottság által jóváhagyott jelentést a felügyelet részére a határozat rendelkező része I. pontjában előírtak teljesítésének érdekében megtett intézkedésekről;

2. az I.5. pontban meghatározott szabályzatait az indokolás I.3.a és c., illetve I.5. pontjában kifejtett szempontoknak megfelelően dolgozza át és nyújtsa be, valamint a módosított üzletszabályzatot a szerződésmintával együtt jóváhagyás céljából küldje meg a felügyeletnek.

III. Az rt.-t a tevékenységi és működési szabályok megsértése miatt 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezem.

A bírságot a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül a felügyelet Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-00283834-00000000 számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével, „felügyeleti bírság” megjelöléssel.

A határozat ellen – közigazgatási eljárás keretében – fellebbezésnek nincs helye, azonban akinek jogát vagy jogos érdekét a határozat sérti, a kézbesítéstől számított 30 napon belül, keresettel a határozat bíróság általi felülvizsgálatát kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

 

Budapest, 2005. december 19.

 

            Varga Csaba s. k.,
            a PSZÁF főigazgató-helyettese

A közzétételek rovatban a társaságok, pénztárak, hatóságok és egyéb piaci szereplők jogszabályban rögzített tájékoztatási kötelzettségből eredő közzétételei jelennek meg. A jognyilatkozatok tartalmáért a kibocsátó felel.

Közzétételek - archívum