140 021/1996. számú határozat a Quaestor Befektetési Alapkezelő Rt. megbírságolásáról

1996. június 12., szerda, 06:00

 

A Quaestor Befektetési Alapkezelő Rt. (1027 Budapest, Bem rakpart 33-34.) mint a Tallér Befektetési Alap, Aranytallér Befektetési Alap és a Quaestor Ingatlan Befektetési Alap alapkezelőjének évi rendes tájékoztatási kötelezettségének tárgyában a mai napon az alábbi határozatot hozom:

A Quaestor Befektetési Alapkezelő Rt.-t mint a fent említett befektetési alapok alapkezelőjét alaponként 50 000, azaz ötvenezer, összevontan 150 000 Ft, azaz egyszázötvenezer forint felügyeleti bírság megfizetésére kötelezem.

A bírságot a határozat kézhezvételét követő 8 napon belül kell az Állami Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet MNB 10032000-01454031 számú számlájára befizetni "értékpapír-felügyeleti bírság" megjelöléssel.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, de a kézbesítéstől számított 30 napon belül a határozat bíróság általi felülvizsgálata kérhető.

Indokolás: Az 1991. évi LXIII. tv. 24. § (3) bekezdés és 27. § (2) bekezdés előírja, hogy az alapkezelő a befektetési alappal kapcsolatos éves tevékenységéről köteles a befektetőknek tájékoztatást adni, illetve a pénzügyi év zárását követő százhúsz napon belül két országos napilapban, valamint a Magyar Tőkepiacban közzétenni azt, hogy a befektetők mikor és hol juthatnak hozzá a fent említett tájékoztatókhoz.

Mivel a Quaestor Befektetési Alapkezelő Rt. a fenti három befektetési alap éves tájékoztatójának Magyar Tőkepiacban történő közzétételi kötelezettségének 1996. június 5-ig nem tett eleget, ezért az 1991. évi LXIII. tv. 46. § (1) bekezdés és a 47. § (2) bekezdés b) pontja alapján a rendelkező részben ismertetett határozatot hoztam.

Alkalmazott jogszabályok: 1990. évi VI. tv. 4. §, 18. § (1) bekezdés, 1991. évi LXIII. tv. 24. § (3) bekezdés, 27. § (2) bekezdés, 46. § (1) bekezdés és a 47. § (2) bekezdés b) pontja.Budapest, 1996. június 11.Dr. Pacsi Zoltán s. k.,

az ÁÉTF elnöke

A közzétételek rovatban a társaságok, pénztárak, hatóságok és egyéb piaci szereplők jogszabályban rögzített tájékoztatási kötelzettségből eredő közzétételei jelennek meg. A jognyilatkozatok tartalmáért a kibocsátó felel.

Közzétételek - archívum