Egyes kibocsátó társaságok részvényének, illetve kötvényének tőzsdei bevezetési kötelezettségével kapcsolatos mulasztása miatti bírságolásról

1999. április 27., kedd, 06:00

Az 1997. január elseje óta hatályos az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapírtőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény (Épt.) 24. §-a kimondja, hogy a kibocsátó a jegyzés (eladás) lezárását követő hatvan napon belül köteles a tőzsdei szabályzatoknak megfelelően kezdeményezni a nyilvános forgalomba hozatallal érintett értékpapírfajta teljes mennyiségének tőzsdei bevezetését, ha a nyilvánosan forgalomba hozott sorozat össznévértéke önmagában, vagy a korábban nyilvánosan vagy zártkörűen forgalomba hozott ugyanolyan jogot megtestesítő értékpapírral együtt a kettőszázmillió forintot eléri vagy meghaladja.

Az Épt. átmeneti rendelkezései között szereplő 230. §-a előírja, hogy a 24. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezést az 1998. január 1. napján már nyilvános forgalomban lévő értékpapírok kibocsátóira is alkalmazni kell. Így ezen kibocsátók is kötelesek a 24. § (4) bekezdésében előírt kötelezettségnek 1998. december 31. napjáig eleget tenni.

Mivel az alább felsorolt értékpapír-kibocsátók az 1996. évi CXI. tv. (Épt.) 24. § (4) bekezdésében és a 230. §-ban foglalt törvényi kötelezettségüknek nem tettek maradéktalanul eleget, azaz a BÉT Bevezetési és forgalomban tartási szabályzata 2.4. pontja szerinti tájékoztatót, valamint az ugyanott előírt szükséges nyilatkozatokat és igazolásokat nem nyújtották be a Budapesti Értéktőzsde részére, ezért az Épt. 143. § (3) bekezdése alapján 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint felügyeleti bírság került kiszabásra ezen társaságokra:

Citadella Kárpótlási Jegy Hasznosító Rt.

City Kárpótlási Jegy Befektető Rt.

Fellbach Kereskedelmi Rt.

Forte Fotokémia Rt.

HB Westminster Befektető és Vagyonkezelő Rt.

Quaestor Idegenforgalmi és Kereskedelmi Rt.

Széchenyi Vadászkastély Idegenforgalmi Rt.

Determin Lízing Kft.

Pretium Portfólió Vagyonkezelő és Befektető Rt.

Univer Szövetkezet

 

Budapest, 1999. április 21.

 

Dr. Szalkai István s. k.,
az ÁPTF elnöke


A közzétételek rovatban a társaságok, pénztárak, hatóságok és egyéb piaci szereplők jogszabályban rögzített tájékoztatási kötelzettségből eredő közzétételei jelennek meg. A jognyilatkozatok tartalmáért a kibocsátó felel.

Közzétételek - archívum